Nyhetsarkiv 2006
     


 

 


   


Tilbake til nyheter

17.12.06
Nye artikler
Det er lagt ut tre nye artikler på siden med oversikt over aktuelle artikler. En er skrevet av Rashboum og Whyte. og to er skrevet av Velloso m. fl.

15.12.06
Lungeergoterapi i Ergoterapeuten
I januarutgaven av Ergoterapeuten kommer referat og bilde fra fagmøtet NFLE hadde i sommer. Ergoterapeuten kommer også til Lungerehabiliteringskonferansen for å gjøre et intervju med Anna M. Norweg og for å skrive om temaet lungeergoterapi.

07.11.06
Fra vugge til grav
Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. Nasjonale Lungekonferansen, 22.-23. januar i Oslo. Årets konferanse omfatter hele livsløpet, fra vugge til grav. Det blir en spesielt spennende konferanse for ergoterapeuter. Fra Boston kommer Dr. Migliore Norweg. Hun har doktorgrad i rehabilitering av lungepasienter og skal holde en plenumsesjon og to parallellsesjoner. Oversikt over artikler hun har skrevet. Andre ergoterapeuter som skal holde foredrag, er Merete Boge fra Haukeland Universitetssykehus og Torun Ekeløf fra Glittreklinikken. Påmeldingsfrist er 15. desember. Invitasjonen i sin helhet.

31.10.06
Lungerehabiliteringskonferanse på Lillehammer
Sykehuset Innlandet Granheim Lungesykehus inviterer helsepersonell innen kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten i Helse Øst til "Lungekonferanse" 16. - 17. november. Det blir en allsidig konferanse med ulike foredragsholdere. Ergoterapeutspesialist Laila Vatn skal blant annet holde et foredrag om "Mestring av Aktiviteter i Dagliglivet". Det er fortsatt mulig å melde seg på dersom man tar direkte kontakt med hotellet. Invitasjonen i sin helhet.

30.10.06
Oppdateringer
Nå ligger handlingsplanen til NFLE ute i sin helhet på egen side. Det er også lagt ut en side med oversikt over aktuelle artikler. Ved hver artikkel som er funnet elektronisk er det lagt til en link til database eller journal. Hvis du finner en aktuell artikkel som mangler på siden, så send gjerne en e-post.

27.10.06
Hjemmeside
Norsk Faggrupper for Lungeergoterapeuter har fått sin egen hjemmeside. Siden har tatt form, men er fortsatt under arbeid. Gjerne send inn nyheter, interessante artikler og annet som fortjener en plass på siden. Nyheter og annet kan foreløpig sendes inn her.


Tilbake til nyheter