Nyhetsarkiv 2007
     


 

 


   


Tilbake til nyheter

29.06.07
Oppdateringer på NFLE.no
Handlingsplanen, vedtektene og kontaktinformasjonen er kommet med noen forandringer etter årsmøtet. Gå inn på de ulike sidene for å lese oppdateringene.

27.06.07
Fagdagene i Ålesund 7. - 8 juli
Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter hadde fagmøte i Ålesund 7. 8. juni 2007. Antall deltakere var 19 stk. Tema for årets fagmøter var bl.a. KOLS og kognitiv svikt. Det var både innlegg og faglige erfaringsutveklininger rundt temaet. Aktivitetstrening var også et av temaene som ble tatt opp. Bilder fra fagmøtet.

Det ble holdt årsmøte hvor nytt styre ble valgt, vedtektene ble revidert og det ble laget grunnlag for en ny handlingsplan. Neste års fagmøter blir våren 2008 og legges til Oslo.

11.04.07
Fagdager og årsmøte
Programmet er klart og invitasjonen til fagdagene og årsmøtet i Ålesund er sendt ut. Denne gangen vil fagdagene fokusere på KOLS og kognitiv svikt. Les mer.

09.04.07

Foredragene fra Lungerehabiliteringskonferansen

Nå ligger det link til alle foredragene på Glittreklinikken sin hjemmeside. Link direkte til siden finner du her.

28.03.07
Ergoterapeuten i lungerehabiliteringens tegn
Alle som er interessert i ergoterapi og lungerehabilitering bør lese Ergoterapeuten denne måneden. I følge lederen av redaktør Else Merete Thyness "står denne utgaven av Ergoterapeuten i lungerehabiliteringens tegn". Det er laget en reportasje fra da Dr. Migiliore Norweg var på lungerehabiliteringskonferansen og Merete Boges artikkel har kommet på trykk. Begge er lagt inn i oversikten over aktuelle artikler.

25.02.07
Referat fra Lungekonferansen 2007
Tre ergoterapeuter hadde ulike foredrag på lungerehabiliteringskonferansen 2007, og nå er referatene lagt ut på www.nfle.no. Les mer.

30.01.07
Tid og sted for vårens fagmøte
Neste fagmøte skal holdes på Ålesund sykehus 7. - 8. juni 2007. Programmet er ikke klart ennå, men flere forslag ligger på bordet fra fagmøtet på Glittre 2006. Flere ønsker om tema kan sendes på mail. Nærmere informasjon om program, overnattingsmuligheter og reisemuligheter kommer etter hvert. Synnøve Opsahl Melseth, spesialergoterapeut ved Ålesund sykehus, ønsker velkommen.

24.01.07
Lungerehabiliteringskonferansen 2007
Den 6. Nasjonale Lungerehabiliteringskonferansen fant sted 22. - 23. januar 2007. Flere ergoterapeuter var i ilden og satte sitt preg på konferansen. Mer informasjon og sammendrag fra forelesningene kommer til å bli lagt ut på NFLE sine hjemmesider.

03.01.07

Hospitering i Toronto
I 2006 fikk ergoterapeutene på Glittreklinikken muligheten til å hospitere hos andre ergoterapeuter som driver lungerehabilitering, for å lære mer og utveksle erfaringer på området. Etter å ha kontaktet flere aktuelle ergoterapeuter fikk de gjort en avtale med et rehabiliteringssenter i Toronto. I desember hadde to ergoterapeuter fra Glittreklinikken en ukes opphold ved West Park Healthcare Centre. Les mer.


Tilbake til nyheter