Hospitering i Toronto
     


4. - 8. des. 2006 var ergoterapeutene Ingrid E. Sundfør og Torun Ekeløf fra Glittreklinikken hospitanter på West Park Healthcare Centre i Toronto. Vi besøkte lungeavdelingen og ergoterapeutene som jobbet der.

Det var spennende å oppleve lungerehabilitering i Canada. Sammenliknet med Norge gjør vi mye likt og har mange av de samme utfordringene.

Lungerehabiliteringsprogrammet på West Park er et undervisningsbasert opplegg over 6 uker for inneliggende pasienter. Ergoterapeutene bidro med undervisninger om energibesparende arbeidsmetoder, biomekaniske prinsipper og ulike temaer rundt mestring av lungesykdommer.
I tillegg hadde de sammen med fysioterapeutene og rehabiliteringsassistentene morgentrim og undervisning i pusteteknikk.

Ved hjelp av rehabiliteringsassistentene hadde de smågrupper med pasientene hvor de gjennomgikk hensiktsmessige energibesparende arbeidsmetoder, biomekaniske prinsipper og mestring av tung pust ved ulike daglige aktiviteter. Gruppene besto både av demonstrasjon og praktisk utprøving for pasientene. Ved behov hadde ergoterapeuten individuell ADL-trening med pasientene. Av og til ble pulsoximeter brukt ved slik trening. Dette ble da brukt som en tilbakemelding til pasienten på hvordan ulike arbeidsmetoder påvirker tungpustethet og oksygenmetning.

Mer informasjon om hospiteringen vil bli gitt på fagmøtet til NFLE våren 2007. Mer informasjon om fagmøtet kommer etter hvert.

 


Foto: Ingrid Elise Sundfør
 
Foto: Ingrid Elise Sundfør