Invitasjon og program for fadager og årsmøtet 7. - 8. juni 2007
     
Invitasjon


Hei og takk for sist til dere som var på lungerehabiliteringskonferansen i Oslo i januar.

I år er det svært hyggelig å få invitere til fagdager i Ålesund og jeg håper svært mange har anledning til å komme. Jeg tror vi har fått til et spennende program med hovedfokus på kols og kognitiv svikt. Se for øvrig vedlagte program. Årsmøtepapirer blir utsendt av Ingrid Elise Sundfør.

Fagdagene vil foregå på Ålesund sjukehus. Det tar ca 15 minutter å kjøre fra Ålesund sentrum litt lenger med rutebuss. Overnattingsmuligheter finnes i sentrum eller i Spjelkavik, evt ved pasienthotellet ved sjukehuset. Pasienthotellet brukes nå som barselhotell, så det vil variere hvor mange rom de har mulighet til å reservere til kursdeltagere. Her må en bare prøve å ringe og høre. Ta da kontakt med hotellvert Anne Iren Grytten på tlf. 905 93 128, eller hotellsjef Marie Gamlem på telefon 416 60 207. Overnattingsmuligheter i sentrum er ulike hoteller, samt Ålesund vandrerhjem. Helseforetakene har rabattavtale med Rica Parken hotell prisen er da kr 931,- for enkeltrom. For mer informasjon om Ålesund vandrerhjem, gå inn på: www.vandrerhjem.no. Søk på Ålesund vandrerhjem. For mer informasjon om andre overnattingsmuligheter gå inn på: www.visitalesund.com.

Tar sikte på å ha felles middag ved en restaurant i Ålesund sentrum torsdagskvelden. Vær vennlig å gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Fagdagene er søkt godkjent som meritterende i Norsk Ergoterapeut Forbunds spesialistgodkjenning.

Ta kontakt med NFLE dersom du ønsker informasjon om påmelding. Send en mail.

Velkommen til Ålesund

Med vennlig hilsen
Synnøve Opsahl Melseth
Spesialergoterapeut
Ålesund sjukehus


 
Program
 
Torsdag 07. juni
 
       
10.00 10.15
Velkommen
Praktisk opplysninger
 
 
   
 
10.15 10.45

Referat fra hospitering i Toronto v/Torunn Ekeløf og Ingrid Elise Sundfør

 
 
   
 
10.45 11.00
Pause
 
 
   
 
11.00 12.00

Kognitiv svikt som følge av Kols v/lungelege Erik Dyp Liaaen, Ålesund sjukehus

 
 
   
 
12.00 13.00
Lunsj
 
 
   
 
13.00 13.45
Kognitiv svikt som følge av Kols fortsetter - erfaringsutveksling
 
 
   
 
13.45 - 14.00

Pause

 
 
   
 
14.00 14.45

Utarbeidelse av et felles hefte om energiøkomiserende teknikker v/Ingrid Elise Sundfør

 
 
   
 
14.45 15.00
Pause
 
 
   
 
15.00 16.00

Utarbeidelse av et felles hefte fortsetter

 
 
 
 
Fredag 08. juni
 
 
   
 
09.00 10.50

Årsmøte i Norsk Faggruppe for lungeergoterapeuter (ordner pauser etter behov)

 
 
   
 
11 .00 12.00
Aktivitetstrening hva gjøres rundt om på de ulike stedene?
 
 
   
 
12.00 13.00
Lunsj
 
 
   
 
13.00 14.30

Kols og bilkjøring testbatteriet NorSDSA v/Laila Vatn og Anne Guri Pilskog

 
 
   
 
14.30 15.00

Oppsummering/Avslutning
Planlegging av neste fagmøte