Nyhetsarkiv 2008
     


 

 


   


Tilbake til nyheter

14.11.2008
Brosjyre med energibesparende arbeidsmetoder
Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter har utarbeidet en brosjyre med generell informasjon om energibesparende arbeidsmetoder og energibesparende prinsipper. Denne kan lastes ned som PDF eller bestilles fra NFLE. Les mer på siden over energibesparende arbeidsmetoder.

26.10.2008
Lungerehabiliteringskonferanse og fagmøte for NFLE
Neste lungerehabiliteringskonferanse skal holdes den 25. - 26. mai 2009 på Gardermoen. Neste fagmøte i NFLE er satt til 27. mai 2009 på Diakonhjemmet sykehus. Dermed kan det være mulig for interesserte å kombinere disse to. Mer informasjon om konferansen og fagmøtet kommer etter hvert.

15.10.2008
Energibesparende Arbeidsmetoder
Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter har utarbeidet et grundig informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder. Bakgrunnen er at personer med lungesykdom har utfordringer med ulike aktiviteter fordi de fører til tung pust. Materiellet er utarbeidet både for helsepersonell og personer med lungesyksom eller andre sykdommer som medfører mindre krefter/energi. Les mer på den nye siden med oversikt med energibesparende arbeidsmetoder.

14.10.2008
Nye artikler
Det er lagt til 6 nye artikler på siden med oversikt over aktuelle artikler.

10.10.2008
Brosjyre lagt ut til nedlasting
Brosjyren "Ergoterapi og Lungesykdom" er nå lagt på siden med informasjon om ergoterapi og kan lastes ned som PDF.

03.10.2008
Fagmøtet på Glittreklinikken 11. – 12. september 2008.
Det ble holdt et fagmøte på Glittreklinikken den 11. og 12. september 2008 hvor 11 personer deltok. Vi hadde interessante innlegg og diskusjoner rundt pusteteknikk ved ADL. I tillegg ble temaer som arbeidsrettet lungerehabilitering og inneklima tatt opp. Det nye informasjonsmateriellet til NFLE ble presentert og drøftet videre. Deltakeren kom med innspill som arbeidsgruppen tok med i det videre arbeidet. Det nye informasjonsmateriellet skal i nærmeste framtid legges ut på denne hjemmesiden slik at den vil være tilgjengelig for alle ergoterapeuter og personer med lungesykdom. Bilde av deltakerene.

06.07.08
Fagmøte 2008
Årets fagmøte for lungeergoterapeuter arrangeres fra 11. - 12. september på Glittreklinikken i Nittedal. Det blir et variert program med blant annet foredrag om inneklima og pusteteknikk ved ADL i tilegg til presentasjoner av KLAR-prosjektet, NFLEs nye brosjyremateriell og Nasjonalt KOLS-råd. Lene, Kristin, Frederik, Torun og Ingrid ønsker velkommen. Fullt program og praktisk informasjon.

01.02.08
Nye artikler
Det er gitt to nye artikler som omhandler lungeergoterapi. "A new functional Status Outcome Measure of Dyspnea and Anxiety for Adults With Lung Disease" skrevet av Anna Migliore Norweg, og "Evaluation of the Effect of Energy Conservation Techniques in the Performance of Daily Living Tasks" skrevet av Ip et.al. Link ligger på siden over aktuelle artikler.

01.02.08
Nasjonalt KOLS-råd
Det ble høsten 2007 opprettet et Nasjonalt KOLS-råd. KOLS- strategien som kom i 2006 ligger i bunnen og KOLS-rådet er et virkemiddel for å iverksette det videre arbeidet. Det er en ergoterapeut som er medlem i rådet. Les mer.

01.02.08

Brosjyre om energibesparende metoder

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter jobber med å utarbeide en brosjyre om energibesparende metoder og faktaark med energibesparende tips og metoder knyttet opp til ulike daglige gjøremål. Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber med dette og målet er at arbeidet skal være ferdig innen sommeren 2008. Informasjonen vil bli lagt ut på disse sidene og vil kunne lastes ned.

21.01.08
Lungekonferanse 2008
Sykehuset Innlandet Granheim inviterer helsepersonell innen kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten i Helse Sør-Øst og brukerorganisasjoner til Lungekonferanse 3. - 4. mars 2008. Påmeldingsfrist 25. januar. Les invitasjonen i sin helhet.


Tilbake til nyheter