Nyhetsarkiv 2009
     


 

 


   


Tilbake til nyheter

07.09.2009
Evaluering av Lungerehabiliteringskonferansen 2009

Den 7. Nasjonale Lungerehabiliteringskonferansen som var på Gardermoen 25 - 26. mai 2009 har nå blitt evaluert. De fleste foredragene som ble holdt ligger på konferansens web-side www.lungerehab.no Planleggingen av konferansen er 2011 er allerede startet. Den blir i januar 2011 og holdes mest sannsynlig i Oslo.

26.07.2009
En enklere hverdag
LHL gir ut magasinet "Det nytter" som inneholder aktuelt stoff om hjerte- og lungesykdom. Utgave nr 2/2009 har "En enklere hverdag" som tema. Blant annet er to ergoterapeuter fra Glittreklinikken intervjuet om hva ergoterapeuten kan bidra med i forhold til lungesyke. Hele magasinet kan leses elektronisk på LHL sine hjemmesider. Les mer.

17.07.2009

Prosjekt ved Diakonhjemmet sykehus
Unni Martinsen, ergoterapeut ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo er prosjektleder for en studie med tittelen Aktiv Hverdag med KOLS. Studien har til hensikt å evaluere effekten av poliklinisk ergoterapi til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom. Les mer.

03.07.2009
Forskning ved Glittreklinikken
Frederik Hansen, ergoterapeut ved Glittreklinikken er for tiden prosjektleder for et forskningsprosjekt med tittelen ADL-Trening for Personer med KOLS. Masteroppgaven skal undersøke effekten av et treningsopplegg spesielt rettet mot å mestre dagliglivets aktiviteter. Les mer på Glittreklinikkens hjemmeside.

01.07.2009

Årsmøte 2009
Under årets fagmøte som ble holdt på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo ble det den 27. mai holdt årsmøte for NFLE. Det ble valgt nytt styre: Leder - Ingrid Elise Sundfør, nestleder - Liv Elisabeth Hinderaker, kasserer - Mona Renathe Toppe og web-ansvarlig Ida Thesen Møllergård. I tillegg ble vedtektetene og handlingsplanen oppdatert for perioden våren 2009 - våren 2011.

27.04.2009
Fagdag 2009
Årets fagdag for lungeergoterapeuter arrangeres den 27. mai på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Årets tema er evaluering av ny brosjyre og nye arbeidsark, medikamenter ved lungesykdom, copm brukt med lungepasienter og presentasjon av studien "Aktiv hverdag med KOLS". Påmelding innen 5. mai. Unni Martinsen ønsker velkommen. Fullt program og praktisk informasjon.

05.01.2009
Lungerehabiliteringskonferanse 2009
Den 7. norske lungerehabiliteringskonferansen arrangeres den 25. og 26. mai 2009 på Gardermoen. Dette er en tverrfaglig lungerehabiliteringskonferanse som arrangeres av Forum for lungerehabilitering. Program og praktisk informasjon ligger på www.lungerehab.no. Nytt av året er at påmeldingen skjer elektronisk. Påmeldingsfristen er 31. mars 2009. Programmet er variert og omfattende og håper dermed at mange vil finne temaene interessante.


Tilbake til nyheter