Energibesparende Arbeidsmetoder
     

Brosjyre

Energibesparende arbeidsmetoder ved
lungesykdom - en veileder for brukereEnergibesparende arbeidsmetoder ved
lungesykdom - en veileder for ergoterapeuter


Energibesparende tips og
arbeidsmetoder:

Arbeide i hagen

Dekke på bordet

Dusje, bade og vaske seg

Gå i trapp

Handle varer

Hogge og bære ved

Kjøre bil

Kle på seg

Lage mat

Måke snø

Reise

Seksualitet

Skifte sengetøy

Stryke tøy

Støvsuge

Søvn og hvile

Tørke støv

Vaske badet

Vaske gulv

Vaske og arbeide med bilen

Vaske opp

Vaske vinduer

Vaske tøy

 

 

 

Energibesparende arbeidsmetoder handler om bevisst bruk av pust og energi.  Det betyr ikke å gjøre mindre, men tenke igjennom hva en bruker kreftene på og hvordan en utfører ulike aktiviteter. Kan man kompensere og utføre aktiviteten på en lettere måte? Hverdagen består av mange aktiviteter. Etter å ha utført en aktivitet vil man ofte ha overskudd til å gå i gang med en annen aktivitet. Det handler om en balansegang mellom ulike aktiviteter og mellom aktivitet og hvile.  

Det handler om prioritering, planlegging, tempo, pusteteknikk, arbeidsstillinger, fysisk tilrettelegging av omgivelsene og bruk av tekniske hjelpemidler.

Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter (NFLE) har utarbeidet informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom. Informasjonsmateriellet ble første gang utarbeidet 2007 - 2008 og ble så revidert gjennom et fagutviklingsprosjekt (støttet av LHL og Helsedirektoratet) i 2011 - 2012.

Informasjonsmateriellet består av to brosjyrer om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom, en beregnet på brukere og en beregnet på ergoterapeuter. I tillegg består det av 23 ark med råd og tips knyttet opp til enkeltaktiviteter.  Alt av informasjonsmateriell er tilgjengelig i PDF format fra menyen til venstre. Brosjyrene kan også bestilles ved å kontakte ergoterapeutene på Glittreklinikken (tlf. 67 05 80 00) eller Granheim lungesykehus (tlf. 61 11 73 00).

Til bruk for ergoterapeuter og annet helsepersonell:
Begge brosjyrene og alle enkeltarkene kan brukes om bakgrunn for de tips og metoder man videreformidler til personer med lungesykdom.  De kan brukes som utgangpunkt for undervisning, individuell samtale og veiledning eller som en skriftlig oppsummering til brukeren av gjennomgåtte aktiviteter og prinsipper etter kompenserende ADL-trening. 

Del ut brosjyren rettet mot brukerne og plukk ut de arkene med aktiviteter som er aktuelle for den enkelte bruker.  Det anbefales også at man setter kryss ved de punktene / rådene som er mest aktuelle for den enkelte bruker da ikke alle punktene er like relevante for alle. 

Til bruk for personer med lungesykdom:
Brosjyren ”Energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom – en veileder for bruker ” gir en generell innføring i prinsippene rundt energibesparende arbeidsmetoder.

Angående arkene med energibesparende råd og tips i hverdagen knyttet opp mot enkeltaktiviteter kan du selv velge ut de arkene med aktiviteter du har utfordringer med. Les igjennom arkene.  Ikke alle punktene gjelder for alle og du kan derfor selv sette kryss ved de punktene du oppfatter som relevant for deg, din situasjon og dine utfordringer.

Energibesparende arbeidsmetoder på flere språk
Informasjonsmateriellet om energibesparende arbeidsmetoder er nå oversatt til dansk og islandsk. Ta kontakt med NFLE for å få vite hvordan du går fram dersom du ønsker en oversatt versjon.

Litteratur

Illustrasjon logo: Tone Revheim Nydegger
Illustrasjon brosjyremateriell: Thea Apeland Moen
 Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter | kontakt | org.nr. 990 204 187 |

Design: Ida Thesen Møllergård